Maskin Steinmur

 

Dette effektive utstyret er en viktig faktor til at denne typen muring stadig brer om seg.
Valg av størrelse er avhengig av hvor høy muren skal være
Fordeler:
Enkel tilpassing, rask muring.
Rimeligere og penere enn å bygge store murer i betong.
Liten miljøbelastning sammenlignet med en betongmur.
En skifermur kan omarbeides, påbygges og gjenbrukes.
Produksjon og foredling medfører ikke skadelige utslipp.
Solid og vedlikeholdsfri
Et naturprodukt.