Maskin Steinmur
Dette effektive utstyret er en viktig faktor til at denne typen muring stadig brer om seg. Valg av størrelse er avhengig av hvor høy muren skal være Fordeler: Enkel tilpassing, rask muring. Rimeligere og penere enn å bygge store murer i betong. Liten miljøbelastning sammenlignet med en betongmur. En skifermur kan omarbeides, påbygges og gjenbrukes. Produksjon og foredling medfører ikke skadelige utslipp. Solid og vedlikeholdsfri Et naturprodukt.