Επιλογή Σελίδας
Maskin Steinmur
Dette effektive utstyret er en viktig faktor til at denne typen muring stadig brer om seg. Valg av størrelse er avhengig av hvor høy muren skal være Fordeler: Enkel tilpassing, rask muring. Rimeligere og penere enn å bygge store murer i betong. Liten miljøbelastning sammenlignet med en betongmur. En skifermur kan omarbeides, påbygges og gjenbrukes. Produksjon og foredling medfører ikke skadelige utslipp. Solid og vedlikeholdsfri Et naturprodukt.
Maskin Steinmur | GR Anleggsgartner AS
Επιλογή Σελίδας
Maskin Steinmur
Dette effektive utstyret er en viktig faktor til at denne typen muring stadig brer om seg. Valg av størrelse er avhengig av hvor høy muren skal være Fordeler: Enkel tilpassing, rask muring. Rimeligere og penere enn å bygge store murer i betong. Liten miljøbelastning sammenlignet med en betongmur. En skifermur kan omarbeides, påbygges og gjenbrukes. Produksjon og foredling medfører ikke skadelige utslipp. Solid og vedlikeholdsfri Et naturprodukt.